- بنیاد توحید – ملبورن استرالیا - https://www.tohidfoundation.com -

Donations

با توجه به درخواست عزیزان و ضمن عرض تشکر از همه عزیزانی که خالصانه و بدون ذکر نام یا با نام به برنامه های بنیاد توحید کمک نموده اند، شماره حساب این بنیاد را برای دوستانی که مایل به مشارکت در برنامه ها هستند اعلام مینماید:

‎National Australia Bank (Nab)‎

Account Holder: Tohid Foundation Inc

BSB: 083175

Account No: 395242177

در صورتیکه تمایل دارید تا مبلغ اهدایی در برنامه خاصی مصرف شود لطفا جهت مصرف را در قسمت رفرنس پرداخت اعلام بفرمایید تا در محل مورد نظرتان صرف شود و الا در کلیه برنامه های بنیاد استفاده خواهد شد.